Componence Asset List

10 november 2022

pexels-pixabay-261909.jpg

Er is grote zorgen om het welzijn van studenten. Stress, prestatiedruk en drugsgebruik zijn thema’s waar onderzoek naar gedaan gaat worden door het Trimbos-instituut. Uit eerder onderzoek blijkt dat meer dan de helft kampt met angsten, somberheid en eenzaamheid. Het onderzoek dat gaat starten richt zich op de oorzaken van dit verminderde welzijn onder studenten.

Vorig jaar is er onderzoek gedaan specifiek op drugsgebruik onder studenten. Uit dit onderzoek bleek dat 12,5 procent wel eens cocaïne had gebruikt. Omdat er eerder geen vergelijkbaar onderzoek is gedaan kan er dus niet worden gesproken over een stijging of daling.

Bij studentenverenigingen is het een actueel thema. Nadat er in Utrecht een student zichzelf van het leven heeft beroofd zijn er bij de Leidse studentenvereniging Minerva brieven gestuurd naar alle leden. In deze brieven wordt opgeroepen op elkaar te letten en aandacht te besteden aan studenten die letterlijk hun vlucht zoeken in drank en drugs.

Martijn Janse, een van de oprichters van Lieve Mark geeft een verklaring waarom studenten mogelijk meer harddrugs gebruiken sinds corona. Voor corona waren veel feestjes op de verenigingen waar een streng zerotolerance beleid heerst. Dit beleid is strikt en zorgt ervoor dat in elk geval drugsgebruik op de club niet genormaliseerd kan worden. Tijdens corona zijn alle feestjes thuis geweest waar geen sociale controle aanwezig is. Op deze manier zijn veel studenten met harddrugs in aanraking gekomen tijdens feestjes in studentenhuizen.

De onderzoekers van het Trimbos instituut willen niet op de zaken vooruit lopen. Er zijn zorgelijke signalen over het mentaal welzijn van studenten, maar voordat we uitspraken kunnen doen moeten we degelijk wetenschappelijk onderzoek doen.

Originele artikel