Componence Asset List

01 juni 2022

Antes+YOUZ+niet+roken+klein.jpg

Op de 31ste van mei is het de wereld niet roken dag. Op deze dag worden rokers wereldwijd aangemoedigd om (ten minste een dag) te stoppen met roken.

Al n 1987 is de wereld niet roken dag in het leven geroepen door de World Health Organization (WHO). Tijdens deze dag wordt er stilgestaan bij de gevaren van roken op de gezondheid van de mens. Tegenwoordig is er veel onderzoek dat helder weergeeft hoe schadelijk roken is. 86% van alle longkankergevallen komt bijvoorbeeld door roken. Daarnaast is er ook een duidelijke link gevonden met andere soorten van kanker.

Dit jaar is er ook veel aandacht voor de impact van roken op het milieu. Ongeveer driekwart van de sigarettenpeuken wordt weggegooid op straat. De plastics waar de filters van gemaakt zijn en de toxische stoffen die achterblijven op de restanten hebben veel impact op natuur en dieren. Sigarettenpeuken worden aangetroffen in de maag van vissen, zoogdieren en vogels. Daarnaast vertragen deze peuken de groei van de natuur.

Esther Croes van het Trimbos-instituut vertelt dat zware metalen en nicotine jarenlang de natuur in lekken. Ook de productie van tabak en sigaretten zorgt voor ontbossing en afname van biodiversiteit. Esther geeft aan: ‘’stoppen met roken is de beste oplossing. Daarmee sla je als roker drie vliegen in een klap: het is goed voor je gezondheid, voor de mensen in je omgeving en voor de natuur’’.

De meeste rokers weten best dat het beter is om te stoppen. Maar gedragsverandering is iets dat niet eenvoudig is. Bedenk goed waarom je wil stoppen als roker. Wil je fitter worden? Wil je geld besparen? Vind je het milieu belangrijk? Ga na waarom jij je gedrag zou willen veranderen en maak dit goed inzichtelijk in een lijstje met redenen. Maak vervolgens een plan hoe je gaat stoppen met je oude gedrag. Bedenk hoe je omgaat met risico situaties en betrek je omgeving bij je nieuwe gedrag. Wil je meer weten over gedragsverandering? Klik dan hier