Componence Asset List

17 april 2023

Social+media-4+%284%29.jpg

Uit onderzoek van onderzoeksbureau No Ties blijkt dat Ruim de helft van de kinderen van 9 tot en met 13 jaar aangeeft in meer of mindere mate verslaafd te zijn aan hun mobiele telefoon. Meer dan 500 kinderen vulden de enquête voor het NOS Jeugdjournaal in.

Meer dan de helft van de kinderen die de enquête heeft ingevuld geeft aan het gevoel te hebben dat zij even op hun telefoon moeten kijken. Daarnaast blijken deze kinderen moeite te hebben met het wegleggen van hun telefoon. De kinderen geven aan dat er vaak regels gelden in de klas en thuis over het gebruik van telefoons. Zo geeft meer dan de helft van de kinderen aan dat er thuis een afgesproken schermtijd geldt.