Componence Asset List

29 maart 2024

pexels-pixabay-266896.jpg

Een jaar na het lachgasverbod is er nog weinig veranderd op straat. Het statiegeld is van de cilinders afgehaald, wat heeft geleid tot een enorme toename van zwerfafval. De gemeente draait nu op voor opruimkosten van maar liefst 1 miljoen euro per jaar.

Lachgas is een kleurloos, niet-irriterend gas met een zoete geur en smaak. Het wordt gebruikt als verdovingsmiddel, voor kortdurende pijnstilling en recreatieve doeleinden. De werkzame stof is distikstofmonoxide (N2O). Voorheen was recreatief gebruik van lachgas al niet toegestaan in Rotterdam, maar sinds 2023 staat het ook op de opiumlijst, waardoor het recreatief gebruik ervan verboden is. Men hoopte dat dit tot minder gebruik zou leiden, maar door het verbod op cilinders is ook het statiegeld verdwenen. Hierdoor worden ze vaak achteloos weggegooid en belanden ze op straat, wat niet alleen tot vervuiling leidt maar ook tot gevaarlijke situaties.

Gelukkig heeft de gemeente een speciaal team dat verantwoordelijk is voor het opruimen van deze cilinders, om te voorkomen dat ze schade veroorzaken wanneer ze met het reguliere afval worden meegenomen. Rotterdammers die lachgascilinders tegenkomen, worden aangemoedigd dit te melden via de MeldR-app, onder de categorie drugsafval. Door dergelijke meldingen kunnen handhavers snel ter plaatse komen om de cilinders op te ruimen en verdere overlast te voorkomen.

Bron:  https://www.ad.nl/rotterdam/handhavers-carmen-en-martin-ruimen-gedumpte-lachgastanks-op-deze-hoeveelheid-is-bizar~ace48109/