Componence Asset List

11 oktober 2023

Koppkov+%281%29.jpg

Uit de cijfers van het Trimbos-instituut blijkt dat het aantal KOPP/KOV kinderen onder de 18 jaar de afgelopen 10 jaar flink is gestegen van 1 op de 6 kinderen (in totaal 577.000) naar 1 op de 4 kinderen (900.000), wat neerkomt op 27,9% van alle thuiswonende kinderen. Deze schatting is gedaan op basis van de NEMESIS-3 cijfers en cijfers vanuit CBS Statline.

KOPP/KOV groepen

In Rotterdam en Gorinchem biedt afdeling preventie van Youz verslavingszorg voor verschillende leeftijden KOPP/KOV groepen. In deze groepen kunnen kinderen met elkaar delen wat ze thuis meemaken, leren ze het herkennen van en omgaan met emoties en gevoelens en geven we uitleg over psychische ziekten en verslaving. De groepen worden zowel preventief als naast de reguliere hulpverlening ingezet voor alle kinderen die een familielid hebben met psychische klachten en/of verslaving.

Kijk voor het aanbod op: KOPP/KOV groep 12+ | Youz en KOPP/KOV groep 16+ | Youz

Of stuur een e-mail naar kopp-kov@anteszorg.nl