Componence Asset List

14 juni 2024

pexels-nathansalt-2463125.jpg
RTL nieuws heeft onderzoek gedaan naar de inhoud van tien op middelbare scholen afgepakte vapes. Hieruit is gebleken dat er giftige metalen, kankerverwekkende stoffen en veel meer nicotine in zit dan wettelijk is toestaan.

Dit onderzoek toont aan dan Nederlandse kinderen vapes gebruiken waarmee ze hun eigen lichaam en hersenen vergiftigen. Om het vapen onder jongeren te ontmoedigen is het sinds 1 januari 2024 verboden om vapes met smaakjes te verkopen. Het is echter nog steeds kinderlijk eenvoudig om er aan te komen, waardoor veel jongeren nog steeds vapen.

Middelbare scholen door het hele land heeft afgepakte vapes naar RTL nieuws gestuurd. Een selectie hier van is naar een gespecialiseerd lab in het Britse Liverpool gestuurd om de inhoud te onderzoeken. Hier is de vloeistof in de vapes geanalyseerd en de damp die geïnhaleerd wordt bij het roken getest.

Daaruit blijkt het volgende:

  • In 8 van de 20 vapes zat (veel) meer nicotine dan wettelijk is toegestaan
  • In 7 van de 20 vapes is formaldehyde aangetroffen
  • In 3 van de 20 vapes is lood aangetroffen
  • Alle 20 vapes hadden een grotere inhoud dan wettelijk is toegestaan
  • In verschillende vapes is ook nikkel, aceton, ijzer, acroleïne, valeraldehyde en butyraldehyde aangetroffen

Dat er zoveel schadelijke stoffen in vapes zitten is al zorgelijk. Als je bedenkt dat deze vapes door kinderen (met nog onwikkelende breinen) worden gebruikt, maakt deze bevindingen extra zorgelijk. Er zaten zelfs vapes tussen met een hoeveelheid nicotine van 200 tot 400 sigaretten. Nicotine kan de ontwikkeling van de hersenen verstoren, concentratieproblemen en stemmingswisselingen veroorzaken. Daarnaast is het ook heel erg verslavend. Ook lood is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen. Formaldehyde is een kankerverwekkende stof die cellen kan beschadigen.

De uitkomsten van dit onderzoek benadrukken dat er echt een probleem is met vapende jeugd in Nederland, en dat we onze jeugd hier tegen moeten beschermen.

Bron: Vapes van Nederlandse kinderen in lab onderzocht: bomvol gif, lood en te veel nicotine | RTL Nieuws | RTL.nl