Componence Asset List

07 november 2023

pexels-olha-ruskykh-5984623.jpg
Recente gegevens zijn verontrustend: het gebruik van e-sigaretten onder jongeren is bijna even hoog als het roken van sigaretten.

Volgens de nieuwste Jongerenmonitor tabaks- en nicotineproducten van het Trimbos-instituut heeft 21,7% van de Nederlandse jongeren en jongvolwassenen van 12 tot en met 25 jaar in het afgelopen jaar een e-sigaret gebruikt. Bijna een derde (27,4%) heeft sigaretten gerookt. Bovendien blijkt dat 69,1% van de jongeren die maandelijks een e-sigaret gebruiken, ook maandelijks sigaretten roken.de bevindingen benadrukken de urgentie van het probleem en onderstrepen de noodzaak van preventieve maatregelen.

Volgens de gegevens van het Trimbos-instituut gebruikt in 2023 10,3% van de jongeren maandelijks een e-sigaret. Daarnaast heeft 21,7% van de Nederlandse jongeren in het afgelopen jaar een e-sigaret gebruikt. Het is opvallend dat ook in de jongere doelgroep onder 18 jaar het percentage dat het afgelopen jaar e-sigaret gebruikt hoog is. Bij 12-14 jarigen was dit percentage 10,2% en bij de leeftijdsgroep 15-17 jaar was dit percentage 23,3%. Deze cijfers benadrukken de noodzaak van bewustwording en preventieve maatregelen met betrekking tot het gebruik van e-sigaretten onder jongeren.

Gebruik van snus

Nicotinezakjes, ook wel snus genoemd, zijn een ander product waar nicotine in zit. In Nederland is de verkoop van nicotinezakjes verboden als ze meer dan 0,0035 milligram nicotine per zakje bevatten. Echter, er worden op de markt zakjes aangetroffen met hogere concentratie nicotine dan toegestaan. Dit is een zorgwekkende constatering. Volgens de gegevens van het Trimbos-instituut heeft 4,3% van de jongeren het afgelopen jaar snus gebruikt. Deze bevindingen benadrukken de noodzaak van strikte naleving van de regelgeving en het belang van bewustwording over de mogelijke risico van het gebruik van nicotinezakjes onder jongeren.

Het is inderdaad van groot belang om waakzaam te zijn met betrekking tot nicotineproducten die op de markt worden gebracht en specifieks gericht zijn op jongeren. Het is zorgwekkend dat de tabaksindustrie weleens methoden gebruikt om kinderen te verleiden en hen levenslang verslaafd te maken. Het beschermen van jongeren tegen de schadelijke effecten van nicotine en het voorkomen van verslaving zijn cruciale doelstellingen. Het is essentieel dat er maatregelen worden genomen om de verkoop en marketing van deze producten aan jongeren te beperken en om bewustwording te creëren over de risico’s van nicotinegebruik op jonge leeftijd.

Jongerenmonitor tabaks- en nicotineproducten  

De jongerenmonitor is een initiatief van het Trimbos-instituut. In maart 2023 zijn 4732 Nederlandse jongeren van 12 tot en met 25 jaar met behulp van I&O Research ondervraagd over hun gebruik van tabaks- en nicotineproducten.