Componence Asset List

12 maart 2021

Antes+YOUZ+4FA.jpg
Het Trimbos instituut heeft deze week de nieuwe cijfers gepubliceerd.  Er is onderzoek gedaan onder 3765 uitgaanders van 16 t/m 35 jaar. Er werd in het onderzoek terug gekeken op de periode van de eerste lockdown in het voorjaar. 

Het gehele artikel kan je hier terug lezen.

De belangrijkste uitkomsten op een rijtje:

Tabak, XTC, amfetamine en lachgas zijn minder gebruikt door uitgaanders dan in 2019. Cannabis, cocaine, ketamine en 2C-B, paddo’s, truffels en LSD waren stabiel ten opzichte van 2019. 3-MMC is het enige middel dat meer gebruikers had in 2020 dan in 2019.

9 op de 10 uitgaanders voelen zich geïsoleerd en 70,6% gaf aan behoefte te hebben aan ondersteuning op bijvoorbeeld het gebied van sociaal contact, dagstructuur en- activiteiten of het omgaan met een negatieve stemming.

Niet alleen in dit artikel is er aandacht voor de psychische gezondheid van de jeugd. Wil je hierover meer weten dit zijn de meest recente artikelen 

Psychische zorg jongeren ‘volledig overgelopen’ in coronacrisis

hebben jongeren het psychisch zwaarder?

Kinderen en jongeren steeds meer in de knel