Componence Asset List

16 augustus 2021

wiet.jpg

Als je gevoelig bent voor schizofrenie of psychose kan blowen werken als een trigger.

Kan cannabis schizofrenie of een psychose veroorzaken is een vraag die vaak wordt gesteld. Jellinek geeft aan dat cannabis waarschijnlijk niet de enige oorzaak is maar dat cannabis het ontstaan ervan wel kan triggeren. Mensen met aanleg voor schizofrenie kunnen door (overmatig) cannabis gebruik schizofrenie als het waren triggeren. Australisch onderzoek geeft aan dat cannabisgebruik ervoor kan zorgen dat schizofrenie zich 2,5 jaar eerder manifesteert dan wanneer iemand niet geblowd zou hebben. Dit is erg vervelend want hoe eerder deze ziekte zich laat zien hoe slechter de afloop vaak is.

Een recent onderzoek in Denemarken laat nog meer bewijs zien dat cannabisgebruik en schizofrenie mogelijk een verband hebben met elkaar. In Denemarken is het cannabis gebruik in de afgelopen 2 decennia toegenomen. Daarnaast is de cannabis ook steeds sterker geworden. Als cannabis en schizofrenie een verband met elkaar zouden hebben, dan zouden de aan cannabis toe te schrijven gevallen van schizofrenie ook zijn toegenomen. Uit dit onderzoek in Denemarken blijkt dat dit inderdaad het geval is en dat er wel 3 tot 4 keer meer gevallen bekend zijn van schizofrenie waarbij cannabisgebruik een rol heeft gespeeld.

Op het moment dat er iemand in je familie is met schizofrenie heb jij mogelijk ook meer aanleg voor dit ziektebeeld. Gebruik dan geen cannabis! Zoek je hulp voor jezelf of voor een naasten. Kijk dan verder op onze website of start een chat.

Klik hier voor informatie van Jellinek.
Klik hier voor het recente onderzoek in Denemarken.