Componence Asset List

23 januari 2024

pexels-pixabay-532001.jpg

Het voorstel om honderden designerdrugs in één keer te verbieden, krijgt steun van de Tweede Kamer. Het kabinet streeft ernaar om niet individuele stoffen, maar drie brede stofgroepen te verbieden en op te nemen in de Opiumwet. Hiermee wil men een einde maken aan het voortdurende kat-en-muisspel, waarbij criminelen de regels omzeilen en daarmee de opsporingsdiensten steeds te slim af zijn.  

Designer drugs, ook bekend als NPS (nieuwe psychoactieve stoffen), worden soms aangeduid met termen als "research chemicals," "RC’s," of "legal highs." De effecten van deze stoffen vertonen vaak overeenkomsten met klassieke drugs of medicijnen zoals XTC, speed of benzodiazepines. Opvallend is dat een aanzienlijk deel van de designer drugs op dit moment (nog) niet als illegaal wordt beschouwd. 

Er bestaan talloze varianten van designerdrugs, vaak met ingewikkelde namen zoals fenetylamines of cathinonen. Deze diverse soorten designerdrugs vertonen vaak gelijkenissen met traditionele drugs. Onder traditionele drugs vallen stoffen die al lange tijd worden gebruikt en waarvan de risico's beter bekend zijn, zoals xtc of cocaïne. 

Scheikundigen passen de samenstelling van traditionele drugs lichtelijk aan, waardoor nieuwe stoffen ontstaan. De effecten van deze nieuwe stoffen lijken vaak op die van traditionele drugs. Echter, omdat de nieuwe stof nog niet is opgenomen in de Opiumwet, is deze nog niet verboden. 

De risico’s van designer drugs zijn vaak niet bekend. Dit maakt het gebruik extra gevaarlijk. Soms worden de risico’s nooit duidelijk en soms pas als een grote groep mensen de stof gebruikt.   

Er is heel weinig onderzoek met designer drugs gedaan op mensen en maar soms op dieren. Daarnaast zijn de middelen vaak niet door veel mensen gebruikt. Hierdoor zijn de effecten niet altijd duidelijk. Bij het gebruiken van designer drugs is iemand dus zijn eigen proefkonijn.   

In Nederland ligt momenteel een voorstel op tafel waarbij drie specifieke stofgroepen worden opgenomen in de Opiumwet via een nieuwe lijst Ia. Met dit wetsvoorstel beoogt de Nederlandse regering niet alleen de internationale handel en productie van NPS een halt toe te roepen, maar ook de perceptie onder gebruikers te veranderen dat deze stoffen minder schadelijk zijn dan illegale drugs, simpelweg omdat ze legaal verkrijgbaar zijn. 

Zodra deze wetgeving van kracht wordt, zal de beschikbaarheid van stoffen binnen deze stofgroepen, inclusief hun varianten, aanzienlijk beperkt worden. Er bestaat echter de mogelijkheid dat een deel van deze stoffen vervolgens op de illegale markt terechtkomt, wat potentiële gevolgen kan hebben voor de samenstelling ervan.