Componence Asset List

05 juli 2023

pexels-photo-4796587+no+alcohol.jpeg

Zo’n 8 procent van de Nederlanders is een zware drinker en het aantal zware drinkers is sinds 2014 niet gedaald. Een zware drinker drinkt minstens één keer per week meerdere glazen om één dag: voor vrouwen zijn dat minimaal vier glazen, voor mannen zes glazen. Het aantal overmatige drinkers nam wel af: van 10 procent in 2014 naar 6 procent vorig jaar. Een overmatige drinker een vrouw die wekelijks meer dan 14 glazen drinkt of een man die iedere week meer dan 21 glazen alcohol drinkt. Dit is meer dan het gestelde doel in het Nationaal Preventieakkoord. Hierin is vastgesteld dat het aandeel zware en overmatige drinkers in 2040 moet zijn teruggebracht naar 5 procent of minder.

Drie kwart van de volwassenen die alcohol drinken, doet dit omdat ze het lekker vinden. Daar staat tegenover dat ruim 40 procent van de volwassenen die géén alcohol drinken, dit doet omdat ze het juist niet lekker vinden. Een andere veelgenoemde reden om te drinken is “omdat het gezellig is”. 10 procent drinkt alcohol omdat het hen losser maakt op feestjes.

Ongeveer 25% drinkt niet omdat het ongezond is. Geen alcohol drinken om niet aangeschoten of dronken te willen zijn wordt door 15% van de niet-drinkers als reden genoemd. En hoewel alcoholische drankjes veel calorieën bevatten, is afvallen de minste genoemde reden om niet te drinken in het onderzoek van het CBS.

De cijfers zijn grotendeels gebaseerd op de CBS-enquête Belevingen die in 2022 geheel aan het thema ‘(on)gezonde leefstijl’ was gewijd. In totaal hebben bijna 3 700 personen van 18 jaar of ouder aan het onderzoek deelgenomen. Aanvullend is gebruikgemaakt van de Gezondheidsenquête 2022 (cijfers over alcoholgebruik), en de Aanvullende Module Middelen (LSM-A) 2020 (voor inschatting van de schadelijkheid van alcohol). Beide zijn onderdeel van de Leefstijlmonitor. Deze laatste twee onderzoeken betreffen een samenwerking tussen het Trimbos-instituut, het RIVM en het CBS.

Maak jij je zorgen of ken jij iemand die vaker alcohol drinkt dan gewenst? Stel dan gerust je vragen aan de preventiedeskundigen van Youz verslavingszorg via preventie@youz.nl Of kijk eens op onze websites www.maakjekeus.nl en/of www.puberenco.nl

Bron: 1 op de 10 volwassenen wil minder alcohol drinken (cbs.nl) en Wil je minder drinken? Welnee, zegt 90 procent van Nederlanders | RTL Nieuws