Go to top
Sla inhoud over

Weet jij wat de kosten zijn van drugs?

24 september 2020

Bij het maken van drugs komt veel afval vrij. Dit wordt door de makers niet netjes verwerkt of bij de milieuwstraat gebracht. Nee, dit wordt gedumpt in de natuur. Jaarlijkst worder er zo'n 292 drugsdumpingen gemeld. De kosten om dit op te ruimen loopt al snel op richting de €12.500,-. Dit is (bijna) niet te achterhalen op de mensen die het achter gelaten hebben, omdat die niet te traceren zijn.

Het dumpen van drugsafval is verboden. De makers van de middelen hebben hier echter maling aan en dumpen het afval in het mileu. Soms worden er vaten aangetroffen of jerrycans, maar het verdwijnt ook in de riolering, sloten, meertjes, rivieren, etc. Dit opruimen kost veel geld, maar gaat ook ten koste van de natuur. Vissen, dieren, bomen, planten, etc krijgen deze middelen binnen en worden ziek of gaan zelfs dood.

In het afgelopen jaar is er veel gesproken over de CO2 uitstoot. Het belangrijkste agendapunt is hoe we hier aan bij kunnen dragen. Sommige mensen pakken bewust de auto minder om het milieu te sparen of gaan carpoolen. Ook kan je na het boeken van een (vlieg)reis je CO2-voetafdruk wissen door bomen te planten. Maar wist je dat voor 1 kilo wiet er 4.600 kilo CO2 wordt uitgestoten? Dit staat gelijk aan 46.000 kilometers rijden met de auto.

We hebben het vooral over het mileu gehad, maar ook mensen hebben last van de drugsproductie. Alleen al in Mexico zijn er 23.968 drugsmoorden geregistreerd. Ook in Nederland vallen er regelmatig gewonden en soms zelfs doden door de drugshandel. Het gebeurt soms zelfs dat omstanders betrokken raken bij het geweld.

Al deze kosten worden niet meegerekend in de verkoopprijs van de middelen. Het geeft wel een beeld van wat de bijkomende kosten zijn voor de maatschappij. Middelengebruik is nooit zonder risco, maar vergeet vooral ook niet de risico's voor het mileu en de maatschappij.

Zelftest

Wil je weten of jij qua gebruik van drugs, alcohol of gamen (internetten) in de gevarenzone zit?

> Lees meer